Jump to content

Бэхъсэн

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къалэ
Бэхъсэн
Дэмыгъэ
Дэмыгъэ
Къэрал Урысей
Федерациэм и субъект Къэбэрдей-Балъкъэр
Бэхъсэн куей Къэбэрдей-Балъкъэр
Кординатхэр Кординатхэр: 43°41′00″ с. ш. 43°32′00″ в. д. / 43.683333° с. ш. 43.533333° в. д. (G) (Я)43°41′00″ с. ш. 43°32′00″ в. д. / 43.683333° с. ш. 43.533333° в. д. (G) (Я)
Щыхалъхьар 1891
Хьэблэ  1967
Агломерациэ 58 258 (Дыгъулыбгъуэй къуаджэр дэкӀыгъу)
Лъэпкъхэр адыгэ, урыс, къушъхьэ
динхэр мыслъымэн
Этнохоронимыр Бэхъсэнхэ
Зэманыгъуэр UTC+3
Почтэ индексхэр 361530—361535, 361538
Автом и кодыр 07
ОКАТО 83 210 501
Официал сайтыр http://www.baksan-city.ru
Бэхъсэн (Урысей)
Бэхъсэн (Къэбэрдей-Балъкъэр)

Бэхъсэн (урыс.: Баксан) — Урысейм щыщ къалэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Бэхъсэн куей и къалэ нэхъыщхьэщ.

Бэхъсэн къалъэр Бэхъсэныпс и Ӏуфэ Ӏутщ. НалщӀэч къалэ километыр 24 пэжыщӀэщ, НалщӀэчкӀэ укъикӀмэ Бэхъсэн щӀыӀэпӀэ лъэныкъуэмкӀэ щыӀэщ.

Жылэдэсхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гъэ Жылэдэсхэр
1939 3,8
1959 3,6
1970 18,4
1989 28,8
2002 35,8
2009 37,3

ЦӀэрыӀуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Бэхъсэн щалъхуащ усакӀуэ Ӏэзэ ЩоджэнцӀыкӀу Ӏэдэм Угъурлы и къуэр, уэрэд жыӀакӀуэхэу Тут Заур, Нэхущ Чэрим, дирижер Темыркъын Юрэ.