Ӏуащхьэмахуэ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ӏуащхьэмахуэ къедзыгъуэ
урбз. Эльбрусский район
Ӏуащхьэмахуэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр
Къалэнэхъышъхьэ Къруукъуэ
Тхьэмадэ Соттаев Къурман Сеитович
Джылэр (2010) 35 174
Инагъыр 1850,43 км² (3-рей пӀэ)
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 07

Ӏуащхьэмахуэ къедзыгъуэ (урбз. Эльбрусский район) — Къэбэрдей-Балъкъэрэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Къруукъуэ къалэ.

Джылу дэсыр — мин 35, 174 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 1850,43 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot