Майскэ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Майскэ къедзыгъуэ
урбз. Майский район
Майскэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр
Къалэнэхъышъхьэ Майскэ
Тхьэмадэ Шлык Дмитрий Владимирович
Джылэр (2010) 39 957
Ӏувагъыр 104 цӀыху/км²
Инагъыр 384,76 км² (10-рей пӀэ)
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 07

Майскэ къедзыгъуэ (урбз. Майский район) — Къэбэрдей-Балъкъэрэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Майскэ къуаджэ.

Джылу дэсыр — мин 39, 957 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 384,76 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot