Шэрэдж къедзыгъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Шэрэдж къедзыгъуэ
урбз. Черекский район
Шэрэдж къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр
Къалэнэхъышъхьэ Кашхатау
Тхьэмадэ Мокаев Керим Абукаевич
Джылэр (2010) 26 057
Ӏувагъыр 11,8 цӀыху/км²
Инагъыр 2210 км² (1-рей пӀэ)
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 07

Шэрэдж къедзыгъуэ (урбз. Черекский район) — Къэбэрдей-Балъкъэрэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Кашхатау къуаджэ.

Джылу дэсыр — мин 26, 057 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 2210 км².