Прохладнэ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Прохладнэ къедзыгъуэ
урбз. Прохладненский район

Нып
Прохладнэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр
Къалэнэхъышъхьэ Прохладнэ
Тхьэмадэ Бирюков Владимир Иванович
Джылэр (2010) 45 701
Ӏувагъыр 34,1 цӀыху/км²
Инагъыр 1342 км² (5-рей пӀэ)
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 07

Прохладнэ къедзыгъуэ (урбз. Прохладненский район) — Къэбэрдей-Балъкъэрэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Прохладнэ къуаджэ.

Джылу дэсыр — мин 45, 701 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 1342 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot