Мурманск област

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Мурманскобласт
урбз. Мурманская область

Мурманск областым и нып Мурманск областым и дэмыгъэ
Мурманск област на карте России
Администрацэм и къалэр Мурманск
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

26-нэ

144 902[1] км²
0,5

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

61-нэ

796 100[2] цӀыху (2010)
5,81 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

41-нэ

215,9[3] млрд. руб. (2008)
255,0 мин руб.

Федерал куейхэр Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округ
Эконом куейхэр Ишъхъэрэ эконом округ
Губернатор Дмитрий Дмитриенко
УФ-м и къэралым и кодыр 51
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Мурманск Уикисурэтылъэм

Мурманск област (урбз. Мурманская область) — Урысей Федерациэм и субъект (хэку), Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округым хэт ящыщ. Администрацэм и къалэр — Мурманск.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]