Jump to content

Коми республикэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Комиреспубликэ
коми-бз. Коми Республика
урбз. Республика Коми

Коми республикэм и нып Коми республикэм и дэмыгъэ
Коми республикэ на карте России
Къалэ нэхъышъхьэ Сыктывкар
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

13-нэ

416 774[1] км²
0,3

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

54-нэ

901 600[2] цӀыху (2010)
2,30 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

31-нэ

295,6[3] млрд. руб. (2008)
306,9 мин руб.

Федерал куейхэр Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округ
Эконом куейхэр Ишъхъэрэ эконом округ
Нэхъышъхьэбзэр урысыбзэ, комибзэ
Республикэм и тхьэмадэ Вячеслав Гайзер
УФ-м и къэралым и кодыр 11
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Коми Уикисурэтылъэм

Коми республикэ (коми-бз. Коми Республика, урбз. Республика Коми) — Урысей Федерациэм и субъект (республикэ), Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округым хэт ящыщ. Къалэ нэхъышъхьэ — Сыктывкар.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]