Владимир област

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Владимиробласт
урбз. Владимирская область

Владимир областым и нып Владимир областым и дэмыгъэ
Владимир област на карте России
Администрацэм и къалэр Владимир
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

66-нэ

29 084[1] км²
0,3

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

30-нэ

1 444 600[2] цӀыху (2010)
49,5 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

45-нэ

176,3[3] млрд. руб. (2008)
122,0 мин руб.

Федерал куейхэр Курыт Федерал куей
Эконом куейхэр Курыт Эконом куей
Губернатор Николай Виноградов
УФ-м и къэралым и кодыр 33
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Владимир Уикисурэтылъэм

Владимир област (урбз. Владимирская область) — Урысей Федерациэм и субъект (хэку), Курыт Федерал куей хэт ящыщ. Администрацэм и къалэр — Владимир.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]