Jump to content

Ярослав област

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Ярославобласт
урбз. Ярославская область

Ярослав областым и нып Ярослав областым и дэмыгъэ
Ярослав област на карте России
Администрацэм и къалэр Ярославл
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

60-нэ

36 177[1] км²
9,9

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

39-нэ

1 272 500[2] цӀыху (2010)
36,2 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

40-нэ

220,0[3] млрд. руб. (2008)
167,6 мин руб.

Федерал куейхэр Курыт федерал куей
Эконом куейхэр Курыт эконом куей
Губернатор Сергей Вахруков
УФ-м и къэралым и кодыр 76
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Ярослав Уикисурэтылъэм

Ярослав област (урбз. Ярославская область) — Урысей Федерациэм и субъект (хэку), Курыт федерал куей хэт ящыщ. Администрацэм и къалэр — Ярославл.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]