Бабэ (къуапэ)

Къыздихар Уикипедиэ

Баба (тыр-бз. Baba) — бгъуэуэ Iегей хым дэхьэу ЦIыкIу Азиэм и ишхъэрэ-къухьэпIэм деж телъ къуапэ. Азиэм и къухьэпIэ дыдэ пIэ. Къуапэм и щхьэм ижь лъэхъэнэ лъандэрэ маякхэр тетщ, зыр къутэм нэгъэущI дращIеижу. Къуапэр Тыркум хохьэр, Чанакъалэ къалэм пэмыжыжэу щылъщ.

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]


Кординатхэр: 39°28′47″ с. ш. 26°03′50″ в. д. / 39.479722° с. ш. 26.063889° в. д. (G)