Бабэ (къуапэ)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Баба (тыр-бз. Baba) — бгъуэуэ Ӏегей хым дэхьэу ЦӀыкӀу Азиэм и ишхъэрэ-къухьэпӀэм деж телъ къуапэ. Азиэм и къухьэпӀэ дыдэ пӀэ. Къуапэм и щхьэм ижь лъэхъэнэ лъандэрэ маякхэр тетщ, зыр къутэм нэгъэущӀ дращӀеижу. Къуапэр Тыркум хохьэр, Чанакъалэ къалэм пэмыжыжэу щылъщ.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Кординатхэр: 39°28′47″ с. ш. 26°03′50″ в. д. / 39.479722° с. ш. 26.063889° в. д. (G)