Йорк (къуапэ)

Къыздихар Уикипедиэ
Торрес хыжьэрэ къуапэ Йоркырэ (космос сурэт)

Йорк (ин-бз. Cape York) — къуапэ, Аустралиэм и ишхъэрэ дыдэ пIэ. Къуапэр ныкъуэтIыгу Кейп-Йоркым телъщ. Административнэу Аустралиэм и штат Куинслэндым хеубыдэр. Нэхъ ину пэгъунэгъу къалэ Кейрнсыр 800 киломерэкIэ нэхъ ипшэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ гъэзауэ щылъщ. Къуапэр къухьэпIэмкIэ Арафурэ хым, къухьэпIэмкIэ Коралл хым ялъэсхэр. Ишхъэрэ къуапэм и Iуфэхэр елъэс Торрес хыжьэм. Торрес хыжьэ аткIэ ЩIэ Гуинеэ тIыгур щылъщ[1].

Гулъытэгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

  1. Frith, D.W., Frith, C.B. (1995). Cape York Peninsula: A Natural History. Chatswood: Reed Books Australia. Reprinted with amendments in 2006. ISBN 0-7301-0469-9.


Кординатхэр: 10°41′14″ ю. ш. 142°31′53″ в. д. / 10.687222° ю. ш. 142.531389° в. д. (G)