Jump to content

Тыркубзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тыркубзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: Türkçe, Türk dili
Къэралхэр: Тырку
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 70
Рейтингыр: 21
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Алтайхэр
Туркхэр гупыр
Огузскэ гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: латин (тырку хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: тур 693
ISO 639-1: tr
ISO 639-2: tur
ISO 639-3: tur

Тыркубзэ (Türkçe, Türk dili) — алтайхэм ящыщ, туркэм бзэ группэм хэту.

Джэрмэныбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 70 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Тырку.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]