Jump to content

Аруан (къуажэ)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къуажэ
Аруан
Къэрал Урысей
Республикэ Къэбэрдей-Балъкъэр
Муниципал куей Аруан
Къуажэ жылагъуэ Аруан
Кординатхэр Кординатхэр: 43°29′24″ с. ш. 43°45′47″ в. д. / 43.49° с. ш. 43.763056° в. д. (G) (Я)43°29′24″ с. ш. 43°45′47″ в. д. / 43.49° с. ш. 43.763056° в. д. (G) (Я)
Къуажэ жылагъуэм
и тхьэмадэр
Бэждыгъу Борис и къуэ Аскэр
Щаухуар XVI лъахъэнэращ
Япэрей цӀэхэр Мысостей
И инагъыр 77 км²
Курыт лъэгагъыр 375 м
Жылэр 5 671 цӀыхуу (2016)
Ӏувагъыр 73,65 цӀыху/км²
Лъэпкъхэр адыгэхэр, балъкъэрхэр
Динхэр муслъымэн-суннэтетхэр
Дэсхэм зэреджэр аруанхэр, мысостейхэр
Зэманыгъуэр UTC+3
Телефоным и кодыр +7 86635
Почтэ индексыр 361 308
Автом и кодыр 07
ОКАТО 83240000011
Аруан (къуажэ) (Урысей)
Аруан (къуажэ) (Къэбэрдей-Балъкъэр)

Аруан (урбз. Урвань) — Аруан куеим хыхьэ къуажэ. Ипэм Мысостей и цӀэу щытащ.

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]