Jump to content

Ткуарчал къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ткуарчал къедзыгъуэ
аз-бз. Тҟәарчал араион
урбз. Ткуарчалский район
Ткуарчал къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Апхъаз
Администрациэм и тхьэмадэ Тимур Гогуа
Джылэр (2003) 14 777

Ткуарчал къедзыгъуэ (аз-бз. Тҟәарчал араион, урбз. Ткуарчалский район) — Апхъазым хэт къедзыгъуэ. Къалэ нэхъышъхьэр — Ткуарчал.