Гагрэ къедзыгъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Гагрэ къедзыгъуэ
аз-бз. Гагра араион
ур-бз. Гагрский район
Гагрэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Апхъаз
Администрациэм и тхьэмадэ Астамур Кецба
Джылэр (2003) 37 002
Инагъыр 772 км²

Гагрэ къедзыгъуэ (аз-бз. Гагра араион, ур-бз. Гагрский район) — Апхъазым хэт къедзыгъуэ. Къалэ нэхъышъхьэр — Гагра.