Гал къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Гал къедзыгъуэ
аз-бз. Гал араион
урбз. Галский район
Гал къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Апхъаз
Администрациэм и тхьэмадэ Беслан Аршба
Джылэр (2003) 29 287
Инагъыр 772 км²

Гал къедзыгъуэ (аз-бз. Гал араион, урбз. Галский район) — Апхъазым хэт къедзыгъуэ. Къалэ нэхъышъхьэр — Гал.