Гулрыпшъ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Гулрыпшъ къедзыгъуэ
аз-бз. Гәылрыҧшь араион
урбз. Гулрыпшский район
Гулрыпшъ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Апхъаз
Администрациэм и тхьэмадэ Михаил Логуа
Джылэр (2003) 19 918
Инагъыр 1835 км²

Гулрыпшъ къедзыгъуэ (аз-бз. Гәылрыҧшь араион, урбз. Гулрыпшский район) — Апхъазым хэт къедзыгъуэ. Къалэ нэхъышъхьэр — Гулрыпш.