Гулрыпшъ къедзыгъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Гулрыпшъ къедзыгъуэ
аз-бз. Гәылрыҧшь араион
ур-бз. Гулрыпшский район
Гулрыпшъ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Апхъаз
Администрациэм и тхьэмадэ Михаил Логуа
Джылэр (2003) 19 918
Инагъыр 1835 км²

Гулрыпшъ къедзыгъуэ (аз-бз. Гәылрыҧшь араион, ур-бз. Гулрыпшский район) — Апхъазым хэт къедзыгъуэ. Къалэ нэхъышъхьэр — Гулрыпш.