Гудаутэ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Гудаутэ къедзыгъуэ
аз-бз. Гәдоуҭа араион
урбз. Гудаутский район
Гудаутэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Апхъаз
Администрациэм и тхьэмадэ Даур Возба
Джылэр (2003) 34 869
Инагъыр 1640 км²

Гудаутэ къедзыгъуэ (аз-бз. Гәдоуҭа араион, урбз. Гудаутский район) — Апхъазым хэт къедзыгъуэ. Къалэ нэхъышъхьэр — Гудаута.