Очамчыр къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Очамчыр къедзыгъуэ
аз-бз. Очамчыра араион
урбз. Очамчырский район
Очамчыр къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Апхъаз
Администрациэм и тхьэмадэ Мурман Джопуа
Джылэр (2003) 24 629

Очамчыр къедзыгъуэ (аз-бз. Очамчыра араион, урбз. Очамчырский район) — Апхъазым хэт къедзыгъуэ. Къалэ нэхъышъхьэр — Очамчыр.