Къэрэшей цӀыкӀу къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къэрэшей цӀыкӀу къедзыгъуэ
къэр.-балъкъ. Гитче Къарачай район
урбз. Малокарачаевский район
Къэрэшей цӀыкӀу къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэрэшей-Шэрджэс
Къалэнэхъышъхьэ Къэрэшейкъалэ
Махуэ щыхэлъхьар 1922
Тхьэмадэ Умар Узденов
Джылэр (2010)
40 012 (3-рей пӀэ)
Ӏувагъыр 29,2 цӀыху/км²
Инагъыр 1365 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 09

Къэрэшей цӀыкӀу къедзыгъуэ (къэр.-балъкъ. Гитче Къарачай район, урбз. Малокарачаевский район) — Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Учкекен.

Джылу дэсыр — мин 40, 012 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 1365 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot