Хьэбэз къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хьэбэз къедзыгъуэ
аб-бз. ХӀабаз район
урбз. Хабезский район
Хьэбэз къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэрэшей-Шэрджэс
Къалэнэхъышъхьэ Хабез
Тхьэмадэ Джумей Хьэмзэт
Джылэр (2010)
28 188 (4-рей пӀэ)
Ӏувагъыр 49,7 цӀыху/км²
Лъэпкъ дэсхэр адыгэ
нэгъуэй
Инагъыр 565 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Телефон кодыр 87873
Автохэм я номер кодхэр 09
Официал сайтыр

Хьэбэз къедзыгъуэ (аб-бз. ХӀабаз район, урбз. Хабезский район) — Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Хьэбэз къуаджэ.

Джылу дэсыр — мин 28, 047 (2009 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 565 км².

Хьэблэ хэтхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]