Къыухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Къыухэр (лат-бз. Cygnus) — къуалэбзу лъэпкъыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Псыес къуалэбзухэм я нэхъ пӀащэщ. Я теплъэкӀэ хужьхэ, щхъуафэхэ е фӀыцӀэхэ. Хъухэмрэ анэхэмрэ я теплъэкӀэ зэфэгъу. Къыухэр къазхэм зэращхьэщыкӀыр я пщэ кӀыхымрэкӀэ я инагъымрэкӀэ (нэхъ индыдэхэм ч. 15 къашэч). Я лъакъуэхэр кӀэщӀ, ауэ дамэ лъэщхэр ятет.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуэ зэщӀиубыдэхэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.