Бабыщ теплъэ лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Anatidae Vigors, 1825


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174983
NCBI 8830

Бабыщ теплъэ лъэпкъыр (лат-бз. Anatidae) — къызэщӀеубыдэ лӀэужьыгъуэ 70-м нэс.

Лъэпкъыгъуищу зэщхьэщагъэкӀыжыр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.