КъыуфӀыцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КъыуфӀыцӀэ
КъыуфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Къаз теплъэ лъэпкъ къуэдзэр
Лъэпкъыгъуэ: Къыухэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъыуфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Cygnus atratus
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 553906
NCBI 8868
Cygnus atratus

КъыуфӀыцӀэ (лат-бз. Cygnus atratus) — бабыщ лъэпкъым щыщ, къыу лъэпкъыгъуэм хэхьа лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Теплъэ нэхъыщхьэр фӀыцӀэщ, дамэ къабзий пхъашэхэр хужьщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Зыщыпсэур Аустралиэ закъуэщ. Мы къыур гугъуехьыншэу ӀэрыпӀ ящӀыф, Еуропэм я паркхэм, жыг хадэхэм дунейгъэдахэ хьисэпкӀэ куэду щаӀыгъ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.