Щухэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Щухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къуаркъащхъуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Щу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Щухэр
Латин цӀэр
Merops
(Linnaeus, 1758)

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 553619
NCBI 57420

Щухэр (лат-бз. Merops) — щу лъэпкъым щыщ лъэпкъэгъущ.

ЛӀэужьыгъуэ 20-м щӀигъу зэщӀеубыдэ. Щопсэухэр Африкэм, Еуропэм, Азиэм, Хы ТӀыгуейм.

ЛӀэужьыгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.