Jump to content

Нахичеван Автоном Республикэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Нахичеван Автоном Республикэ
азэр-бз. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Нып
Дэмыгъэ
Нахичеван Автоном Республикэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Азэрбиджан
Статус автоном республикэ
Къалэнэхъышъхьэ Нахичеван
ПэмыкӀ къалэшхуэхэр Нахичеван, Джулфа, Ордубад
Махуэ щыхэлъхьар 1990 щакӀуэгъуэм и 17
1924 щакӀуэгъуэм и 9 (Нахичеван АССР)
Тхьэмадэ Азэр Зэйналов
Нэхъышъхьэбзэр азэрбиджаныбзэ
Джылэр (2009) 400 000 цӀыху
Ӏувагъыр 75 цӀыху/км²
Инагъыр 5363 км²
Зэманыгъуэ +4/+5
Телефон кодыр 994
Интернет-доменыр .az

Нахичеван Автоном Республикэ (азэр-бз. Naxçıvan Muxtar Respublikası) — Азэрбиджаным щыщ автоном хэку цӀэрыӀуэ. Къалэнэхъышъхьэ — Нахичеван. Инагъыр — 5363 км². Джылэр — 400 000 цӀыху (2009 гъэмкӀэ). Лъэпкъхэр — 99,1 % азэрбиджанхэр.[1][2]