Jump to content

Мыекъуапэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къалэ
Мыекъуапэ
Нып Дэмыгъэ
Нып Дэмыгъэ
Къэрал Урысей
Федерациэм и субъект Адыгэ Республикэ
Къалэ куей Адыгэ Республикэ
Кординатхэр Кординатхэр: 44°36′00″ с. ш. 40°05′00″ в. д. / 44.6° с. ш. 40.083333° в. д. (G) (Я)44°36′00″ с. ш. 40°05′00″ в. д. / 44.6° с. ш. 40.083333° в. д. (G) (Я)
Мэр Черниченко Михаил Николаевич
Щыхалъхьар 1857
Хьэблэ  1870
И инагъыр 58 км²
Ӏувагъыр 2662 км²/цӀыху
Агломерациэ 173 200
Лъэпкъхэр урыс (72,59%),
адыгэ (16,65%),
ермэлы (2,99%),
украин (2,52%)
Этнохоронимыр мыекъуэпейхэ
Почтэ индексыр 385000
Автом и кодыр 01
Официал сайтыр техьэпӀэ
Мыекъуапэ (Урысей)
Мыекъуапэ (Адыгэ Республикэ)

Мыекъуапэ (урбз. Майкоп) — Урысем хэт къалэ, Адыгей къэралым икъалэ Ӏаташъхьа.

Джылу дэсыр — мин 154, 600 (2009 гъэмкӀэ). Лъэпкъ дэсхэр:

  • Адыгэ — 16, 65 %
  • Урыс — 72, 50 %
  • Ермэлы — 2, 99 %
  • Укрэинэ — 2, 52 %

Къалэр ижьыгъурабгъу Щхьэгуащэ иӀуфэм тет. Къалэм иӀаташъхьу тетыр — Александр Наролин.

Тхыдэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къалэр щыхалъхьар 25 накъыгъэм 1857 гъэм, урыс быдапӀэ хуэду дзэзэчэ Козловскэм ишъа.

  • 1870 гъэм Мыекъуапэ станицэр къалэ мэхъур, Мыекъуапэ куейм, Кубан къэралым икъалэ Ӏаташъхьу.
  • 1 фокӀадэм 1892 гъэм Мыекъуапэ къалэ училище зэӀуахыр, 1 мэкъуауэгъуэм 1900 гъэм Александр театр училище.
  • 1895 гъэм Мыекъуапэ къалэ джылэм я библиотекэ зэӀуахыр
  • 1909 гъэм Мыекъуапэ игъунэгъу фэтэгын кӀэлъу къагъуэт
  • 27 бадзэуэгъуэм 1922 гъэм Нэхъышъхьа Курыт Шъэныгъэ Комитетым тхылъ къыкӀегъэкӀ Черкес (Адыгэ) аутоном къэрал яшъыну, къалэ Ӏаташъхьар Краснодару, 1936 гъэм Адыгей аутономым икъалэ Ӏаташъхьу Мыекъуапэ яшъ.