Джэджэ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Джэджэ къедзыгъуэ
урбз. Гиагинский район
Джэджэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Адыгэ Республикэ
Къалэнэхъышъхьэ Джаджэ
Тхьэмадэ Черков Анатолий Афанасьевич
Джылэр (2010)
32 858 (3-рей пӀэ)
Ӏувагъыр 42 цӀыху/км²
Инагъыр 790 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 01
 Джэджэ къедзыгъуэ Уикисурэтылъэм

Джэджэ къедзыгъуэ (урбз. Гиагинский район) — Адыгэ Республикэм и зы администрациэ къедзыгъуэхэм ящыщ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Джаджэ къуаджэ.

Джылу дэсыр — мин 32, 858 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 790 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot