Кфар Кама

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къедзыгъуэ
Кфар Кама
כפר כמא
Нып
Нып
Kafrkama.jpg
Къэрал Исраел
Кординатхэр Кординатхэр: 32°43′19″ с. ш. 35°26′27″ в. д. / 32.721944° с. ш. 35.440833° в. д. (G) (Я)32°43′19″ с. ш. 35°26′27″ в. д. / 32.721944° с. ш. 35.440833° в. д. (G) (Я)
Тхьэмадэ Нэпсэу Закария
Щыхалъхьар 1876
Хьэблэ  1950
джылэр 2, 944 цӀыху (2010)
Ӏувагъыр 333 км²/цӀыху
Лъэпкъхэр адыгэхэр, шапсыгъхэр
Кфар Кама (Исраел)
Red pog.png

Кфар Камэр (ивр. כפר כמא; хьэр-бз. كفر كما) — Адыгэ къуаджэу/куэйэу Йзраелым ит. Ар Шапсыгъэ къуадж/куэй, шапсыгъабзэгьэ щэгушаIэх.

Кфар Камэр Адыгэу Кавказ заом хэкужъым кърафыгъэхэмэ 1876 илъэсым ягъэтIысэгъ. Ар загъэтIысым Арапэу ягъунэгъухэр къазэотгъэхгьи, яшIотыгъотгъэхгьи. Ащ фэшIыгьэ Адыгэмэ яунэхэр къэлашъхьэ атгъэгьэ къагъэуцохьгъэх. Нэпэ нэпэгьэ а Iофым хэтыжьхэп. Арапхэр къазэожьхэрэм, я ягъэ къарагъэкIыжьрэп.

Нэпэ Кфар Камэм 3,000 рагъо цIыф дэс. ЦIыкIуи фуи Адыгабзэгьэ мэгущаIэх. ЕгьапIэ ежьхэмэ яю яI. Ащ я-9-нэрэ классым нэсэ кIэлъ. ЕгьапIэм Джуртыбзэрэ, Арапыбзэрэ япэрэ склассым щегъэжагъу щегьэх. ЯплIэнэрэ классым Ингьлизыбзэ щаублэ итIуанэ яхэнэрэ классым Адыгабзэгьэ егьэнхэу, рэтхэнхэу ярагъашIэ. Ябгъунэрэ классэр къзаухырэм, Кфар Камэм иунэгъу чылэмэ егьапIэу дэтхэмэ я-12-нэрэ класс нэсэ щырагъэкъужьы. Фаер Арап егьэпIэм кIахьэ, фаер Джурт егьапIэм кIахьэ. Къэдури исIэу зыегьапIэ горэ Кфар Камам пэблагъэу Iут, Ащ ибэр кIахьэ.

Кфар Камэм дэтхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Музей: муеитIу дэт Адырэхэу Израулым исхэр къигъэлъагъохэу. Ахэмэ Джурт бу къакIуы. Адыгэхэр зылъэуыжьхэр зэрагъашIэ.
  • Джамё/Мэщыт: Кфар Камэм иджамё/имэщыт Арап джамёмэ яфэдэп.
  • Къойжъэ: Кфар Кама жъэр ары къойжъ зраIорэ.

Сурэтхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Кфар Камэм ЛъэкъуасIэу дэсхэр[гъэтэрэзын | edit source]

зуахътэгьэ Шхьэлахъуэхэри дэсгъэх.

НэмкIырэ лъэкъуасIэу дэсхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Кфар Камэм ихасэ тхьэмэтагъхэ[гъэтэрэзын | edit source]

Кфар Камэм хэIуагъу щыщэхэ[гъэтэрэзын | edit source]

Егъэпхыгъэ линкыхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Last edited 6 years ago by YiFeiBot