Иврит

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Иврит
Зэрзэджэр: עברית
Къэралхэр: Исраэл
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 8
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Афразийхэр
Семит гупыр
Тхыбзэр: джуртэй хьэрыфылъэ
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: he
ISO 639-2: heb
ISO 639-3: heb

Иврит (עברית) — афразийхэм ящыщ, семит бзэ группэм хэту.

Иврит я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху - млн 8 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Исраэл.

Тхыбзэр зэрщыт — хьэрып.


ИгбобзэкӀэ Уикипедиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]