БзуупцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БзуупцӀэ
БзуупцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Жьыкъан лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бзугъуабжэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: БзуупцӀэ
Латин цӀэр
Turdus merul Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179757
NCBI 9187
Turdus merula merula

БзуупцӀэ (лат-бз. Turdus merula) — бзугъуабжэ лъэпкъыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хъум я теплъэр зэрыщыту фӀыцӀэщ, я пэхэр гъуэжьщ, лъакъуэхэр гъуабжэ-фӀыцӀафэщ. Анэхэр гъуабжэ-фӀыцӀафэщ, я жэгъум хужьыфэ къыщӀэуэу.. Дамэ лъэныкъуэм и кӀыхьагъщ см. 11, 2-14, 6.

Здэпсэухэмрэ шэнымрэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хуабжьу зэрысакъым папщӀэ гъуэлъхьэгъуэ-къишыгъуэм къэлъагъугъуейщ, ауэ нэщхъеягъуэ мащӀэ къызыщӀэуэ и уэрэдымкӀэ здэщыӀэр къыбэщӀэ. ЩӀымахуэм уеблэмэ къалэ урамхэми щыболъагъу. Къэрал куэдым щопсэу. Къаукъазым щыбэгъуащ. Я зы ныкъуэр мэлъэтэж. Абгъуэ щащӀ мэзхэм, жыг хадэхэм, гъурцхэм щӀыгум деж, е мылъагу пхъэлъэдакъащхьэхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.