Мэз

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мэз

Мэз - къэкӀыгъэ лъагэ зэмылъэужьыгъуэкӀэ щӀэхъума щӀыщхьэфэм щыщ щӀыпӀэхэр. Мэзым къэкӀыгъэхэм хэтыу псэушъхьэхэр щопсэу.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot