Мэз

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Мэз

Мэз - къэкӀыгъэ лъагэ зэмылъэужьыгъуэкӀэ щӀэхъума щӀыщхьэфэм щыщ щӀыпӀэхэр. Мэзым къэкӀыгъэхэм хэтыу псэущхьэхэр щопсэу.