Jump to content

Щэху Хышхуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Щэху Хышхуэ
Инагъыр: 179,7 млн. км²
Ихуэр: 710,4 млн. км³
Кууагъ нэхъ иныр: 10 994 м
Кууагъ курытыр: 3984 м
Щэху Хышхуэ Уикисурэтылъэм

Щэху Хышхуэ — дунейм и нэхъ ин дыдэ хышхуэ.

И инагъыр — 179,7 млн. км², ихуэр — 710,4 млн. км³. И кууагъыр 10 994 м нос.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]