Jump to content

Атлантикэ Хышхуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Атлантикэ Хышхуэ
Инагъыр: 91,66 млн. км²
Ихуэр: 329,66 млн. км³
Кууагъ нэхъ иныр: 8742 м
Кууагъ курытыр: 3597 м
Атлантикэ Хышхуэ Уикисурэтылъэм

Атлантикэ Хышхуэ — инагъкӀэ етӀуанэ хышхуэ (Щэху хышхуэм иуж).

И инагъыр — 91,6 млн. км², ихуэр — 329,66 млн. км³.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]