Лудвиг ван Бетховен

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Лудвиг ван Бетховен
джэр-бз. Ludwig van Beethoven
Сурэт
И лэжьыгъэр: пшыналъэ
Къыщыхъуар: 1770 дыгъэгъазэм и 17
Къыздэхъуар: Бон, Вестфалиэ
Дунейм щехыжар: 1827 гъатхэпэм и 26
Дунейм здехыжар: Вена, Аустрэ империэ
Къэрал зыщыщтэр: Аустрэ Аустрэ
Джэрмэн Джэрмэн
Commons-logo.svg Лудвиг ван Бетховен Уикисурэтылъэм

Лудвиг ван Бетховен (джэр-бз. Ludwig van Beethoven, 1770 дыгъэгъазэм и 17, Бон — 1827 гъатхэпэм и 26, Вена) — аустрэрэ джэрмэнрэ щыщ пшыналъэ цӀэрыӀуэ.