Аустрэ империэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Аустрэ империэ
джэр-бз. Kaisertum Österreich

империэ
1804 — 1867


Flag of the Habsburg Monarchy.svg Wappen Kaisertum Österreich 1815 (Klein).png
Нып Дэмыгъэ
Къэрал уэрэд
Gott erhalte, Gott beschütze
Austrian empire.png
Къалэнэхъышъхьэ Вена
Бзэ(хэр) джэрмэныбзэ
Лъэпкъ Габсбургхэр
Император, Пэштыхьей Венгрэм, Пэштыхьей Богемиэм
 - 1804-1835 Франц I
 - 1835-1848 Фердинанд I
 - 1848-1867 Франц Иосиф I
Ыпэ тетыгъэр
Лъэужрытыгъэхэр
Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg Урым Ауш империэ
Аустрэ-Венгрэ Ensign of Austro-Hungarian civil fleet (1869-1918).svg

Аустрэ империэ (джэр-бз. Kaisertum Österreich) — Курыт Еуропэм хэта къэрал, щыщэӀэ зэманыгъуэр 1804 — 1867.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot