Jump to content

Аустрэ империэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Аустрэ империэ
джэр-бз. Kaiserthum Österreich

империэ
1804 — 1867


Файл:Wappen Kaiserthum Österreich 1815 (Klein).png
Нып Дэмыгъэ
Къэрал уэрэд
Gott erhalte, Gott beschütze
Къалэнэхъышъхьэ Вена
Бзэ(хэр) джэрмэныбзэ
Лъэпкъ Габсбургхэр
Император, Пэштыхьей Межарейм, Пэштыхьей Богемиэм
 - 1804-1835 Франц I
 - 1835-1848 Фердинанд I
 - 1848-1867 Франц Иосиф I
Ыпэ тетыгъэр
Лъэужрытыгъэхэр
Урым Ауш империэ
Аустрэ-Межарей

Аустрэ империэ (джэр-бз. Kaiserthum Österreich) — Курыт Еуропэм хэта къэрал, щыщэӀэ зэманыгъуэр 1804 — 1867.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot