Jump to content

Джэрмэныбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Джэрмэнбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: Deutsch, deutsche Sprache
Къэралхэр: Джэрмэн, Аустрэ, Шуэцарэ, Лихтэнштейн, Луксембург, Белгэ, ЕЗ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 110
Рейтингыр: 10
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Джэрмэн гупыр
КъуэхьэпӀэджэрмэн гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: латин (джэрмэн хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: de
ISO 639-2: ger (B); deu (T)
ISO 639-3: deu

Джэрмэнбзэ (Deutsch, deutsche Sprache) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, джэрмэн бзэ группэм хэту.

Джэрмэныбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 110 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Джэрмэным, Аустрэм, Шуэцарэм, Лихтэнштейным, Луксембургым, ЕЗ-м.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

A a F f L l Q q (Ü ü)
(Ä ä) G g M m R r V v
B b H h N n S s W w
C c I i O o (ß) X x
D d J j (Ö ö) T t Y y
E e K k P p U u Z z

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]