Ишхъэрэ Америкэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
‎(Ишъхъэрэ Америкэ къызыхэкӀар)

Ишхъэрэ Америкэконтинент, ШӀыгум ИкъуэхьапӀэмрэ Ишъхъэрэ лъэныныкъуэмрэ дэлъ. 500 милыуан джылу дэс.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ишхъэрэ Америкэр къуэхьапӀэ лъэныкъуэмкӀэ океан Шэхумрэ, Беренг хымрэ Ӏулъ, абы пэмӀыкӀыу Калифорниэмрэ Аласкэ - хыжъэхэмрэ дэкӀыгъу. КъуэкӀыпӀэ лъэныкъуэмкӀэ - Атлантик океаныр, хыуэ: Лабрадор, Кариб. Мексикэ хыжъэ, Сант Лаурен хыжъэ. Ишъхъэрэ Лъэныкъуэм - Ипшъэ океан абы хы игъусу: Бофорт, Баффин, Гренланд джоуэ, Гудзон хыжъэ яхэту.

КъуэхьапӀэмкӀэ Еуразиэм хэзгъэкӀыр Беренг Ӏузэвым, къуэкӀыпӀэмкӀэ Ипшъэ Америкэм хэзгъэкӀыр Панам Ӏузэвым.

ИзэхэтыкӀэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къушъхьахэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏуашъхьа нэхъ лъагэр Мак-Кингли - 6 192,5 м

Псыхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Псыхъурейхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

 • Псыхъуреишхуэхэр:
 1. Ишъхьэ.
 2. Эри.
 3. Гурон.
 4. Мичиган.
 5. Онтарио.
 • Мышъэм я псыхъуреишхуэ
 • Хуимыт псыхъуреишхуэ
 • Шыугъэ псыхъуреишхуэ
 • Виннипег
 • Крейтер

Къэралхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЦӀэр
(ЦӀэдыэдыдэр)
Ныпр Къалэ Ӏаташъхьар Бзэр Ахъшэр Инагъыр, км²
Дунем
Джылэ, цӀых.
Джылэм иӀувагъыр, цӀых./км²
ВВПппс, млрд Доллар $
ВВП цӀыхум техуэр, Доллар $
Тхыгъэ
Антигуэрэ Барбудэрэ
Сент-Джонс Инджылыбзэ КъуэкӀыпӀэ-кариб доллэр 442
195
86 654
194
1,627
19 340
Бахамэ тӀыгухэр
(Бахамэ Хы ТӀыгу Зэгуэт)
Нассау Инджылыбзэ Бахамэ доллар 13 878
160
338 958
25
9,383
27 735
Барбадос
Бриджтаун Инджылыбзэ Барбадос доллар 430
199
284 589
660
5,231
18 977
Белиз
Белмопан Инджылыбзэ Белиз доллар 22 966
150
307 899
14
2,548
7 953
Гаити
(Гаити Республикэ)
Порт-о-Пренс Гаитибзэ
Креолыбзэ
Фрэнджыбзэ
Гаити гурд 27 750
143
10 033 000
361
11,570
1 317
Гуатемалэ
(Гуатемала Республикэ)
Гуатемалэ Эспаныбзэ Гуатемалэ кетцал 108 890
103
11 237 196
119
62,530
4 000
Хондурас
(Хондурас Республикэ)

Error: Image is invalid or non-existent.

Тегусигалпа Эспаныбзэ Хондурас лемпирэ 112 090
100
7 875 204
63
30,650
2 900
Гренадэ
Сент-Джорджес Инджылыбзэ КъуэкӀыпӀэ-кариб доллар 344
217
89 502
672
1,108
9 000
Доминика
(Доминикэм Къэрал Зэгуэтхэр)
Розо Инджылыбзэ КъуэкӀыпӀэ-кариб доллар 754
172
72 512
93
0,648
5 790
Доминикан Республикэ
Санто-Доминго Эспаныбзэ Доминикан песо 48 730
138
9 650 054
201
61,790
6 767
Канада
Оттава Инджылыбзэ
Фрэнджыбзэ
Канада доллар 9 984 670
2
34 346 251
3,42
1 510
47 066
Коста-Рика
(Коста-Рика Республикэ)
Сан-Хосе Эспаныбзэ Коста-Рика колон 51 100
125
4 509 290
85
45,770
10,752
Куба
(Куба Республикэ)
Авана Эспаныбзэ Кубэ песо
ЗэрахъуэкӀ кубэ песо
110 860
104
11 451 652
102
55,18
4 800
Мексикэ
(Мексикэ Штат Зэгуэт)
Мехико Эспаныбзэ (де-факто) Мексикэ песо 1 972 550
14
111 211 789
55
949,576
8 914
Никарагуэ
(Никарагуэ Республикэ)
Манагуа Эспаныбзэ Никарагуэ кордоба 129 494
95
5 891 199
43,99
6,35
1 100
Панама
(Панама Республикэ)
Панама Эспаныбзэ Панамэ балбоа 75 517
115
3 360 474
43
34,510
11 361
Салвадор
(Эл-Салвадор Республикэ)
Сан-Салвадор Эспаныбзэ АШЗ доллар 21 040
148
6 470 379
307,5
41,650
4 600
Сент-Лиусиэ
Кастри Инджылыбзэ КъуэкӀыпӀэ-кариб доллар 620
177
160 145
260
1,794
4 800
Сент-Винсентрэ Гренадинрэ
Кингстаун Инджылыбзэ КъуэкӀыпӀэ-кариб доллар 389,3
182
117 534
300,3
1,042
10 163
Сент-Китсрэ Невисрэ
(Федерациэ Сент-Китсрэ Невисрэ)
Бастер Инджылыбзэ КъуэкӀыпӀэ-кариб доллар 261
207
42 696
164
0,721
5 700
Америкэ Штат Зэгуэт
Уашингтон Инджылыбзэ (де-факто)[1] АШЗ доллар 9 518 900
4
307 960 711
31
14 580
46 954
Тринидадрэ Тобагорэ
(Тринидадрэ Тобагорэ Республикэ)
Порт-оф-Спейн Инджылыбзэ Тринидадрэ Тобагорэ я доллар 5 128
164
1 299 953
215
25,925
19,869
Ямайка
Кингстон Инджылыбзэ Ямайкэ доллар 10 991
160
2 825 928
252
20,670
8,967
 1. Абы пэмыкӀыу штат гуэрэхэм Гаваибзэ, Эспаныбзэ, фрэнджыбзэ