Фрэнджыбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Фрэнджыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: le français, la langue française
Къэралхэр: Фрэндж, Канада, Шуэцарэ, Луксембург, Белгэ, ЕЗ, ЛъЗ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 200
Рейтингыр: 11
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Роман гупыр
Галл-роман гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: латин (фрэндж хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: фра 745
ISO 639-1: fr
ISO 639-2: fre (B); fra (T)
ISO 639-3: fra

Фрэнджыбзэ (le français, la langue française) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, роман бзэ группэм хэту.

Фрэнджыбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху - млн 200 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Фрэнджым, Канадам, Шуэцарэм, Луксембургым, ЕЗ-м, ЛъЗ-м + 25 къэралым.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

A a G g M m S s Y y
B b H h N n T t Z z
C c I i O o U u
D d J j P p V v
E e K k Q q W w
F f L l R r X x

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]