Шэмэджыпэбзухэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Шэмэджыпэбзухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мысырбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Шэмэджыпэбзухэр
Латин цӀэр
Plegadis
(Kaup, 1829)

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174923
NCBI 33575

Шэмэджыпэбзухэр (лат-бз. Plegadis) — мысырбзу лъэпкъым щыщ лъэпкъэгъущ.

ЛӀэужьыгъуищ нэхъ хиубыдэкъым, ахэр:


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.