Уэсмэн империэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Уэсмэн империэ
тыр-бз. Osmanlı İmparatorluğu
Уэс-бз. دَوْلَتِ عَلِيَّهٔ عُثْمَانِیَّه

Империэ
1299 — 1922


Нып Дэмыгъэ
Къэрал уэрэд
Mahmudiye Marşı (1829–1839)[1]
Mecidiye Marşı (1839–1861)[2]
Aziziye Marşı (1861–1876)[3]
Hamidiye Marşı (1876–1909)[4][5]
Reşadiye Marşı (1909–1918)[6]

Уэсмэн империэм и хьэритэ (картэ). 1593.
Къалэнэхъышъхьэ Сёгъют (1299–1331)[7]
Изник (1331–1335)[8]
Бурса (1335–1363)[9]
Эдирне (1363–1453)[10]
Истамбыл (1453–1922)[11]
Бзэ(хэр) Тыркубзэ
Дин Ислъам
Лъэпкъ Уэсмэнхэр
СултIан-Император
 - 1299–1323/4 Уэсмэн Бий
 - 1918–1922 Мэхьмэт IV Вахидэддин
Ыпэ тетыгъэр
Лъэужрытыгъэхэр
Анэдолэ-Сэлчыку Пэштыхьей
Византиэ
Сербиэ Пэштыхьей
Болгар Пэштыхьей
Бошнак Пэштыхьей
Адыгэ Мамлук империэ
Туныс
Самцхе
Алыдж Къэралхэр
Феодоро Пщыгъуэ
Албан Къэралхэр
Киликиэ
Тыркуей
Мысыр Пэштыхьей
Хзиджаз Пэштыхьей
Асир Iэмират
Емен
Сириэ Пэштыхьей
Инджылыз Iыракъ
КъуэхьэпIэ Ермэлыэ
Инджылыз Филистин
Сербиэ Пэштыхьей
БгыфӀыцӀей Пэштыхьей
Болгар Пэштыхьей
Албаниэ

Уэсмэн империэ (тыр-бз. Osmanlı İmparatorluğu; Уэс-бз: دَوْلَتِ عَلِيَّهٔ عُثْمَانِیَّه)[12]Еуропэмрэ Азиэмрэ хэта къэрал, щыщэӀэ зэманыгъуэр 1299[13]/1302[14] — 1922.[15]

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

 1. https://nationalanthems.info/ote.htm
 2. https://nationalanthems.info/ote-61.htm
 3. https://nationalanthems.info/ote-76.htm
 4. https://nationalanthems.info/ote-09.htm
 5. https://www.fikriyat.com/webtv/muzik/guftesi-bulunan-ilk-resmi-osmanli-marsi-hamidiye
 6. http://www.nationalanthems.info/ote-18.htm
 7. Shaw, Stanford; Shaw, Ezel (1977). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. I. Cambridge University Press. p. 13. ISBN 978-0-521-29166-8.
 8. Atasoy & Raby 1989, p. 19–20.
 9. "In 1363 the Ottoman capital moved from Bursa to Edirne, although Bursa retained its spiritual and economic importance." Ottoman Capital Bursa Archived 5 March 2016 at the Wayback Machine. Official website of Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey. Retrieved 26 June 2013.
 10. "In 1363 the Ottoman capital moved from Bursa to Edirne, although Bursa retained its spiritual and economic importance." Ottoman Capital Bursa Archived 5 March 2016 at the Wayback Machine. Official website of Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey. Retrieved 26 June 2013.
 11. Edhem, Eldem (21 May 2010). Gábor, Ágoston; Masters, Bruce Alan (eds.). Istanbul. Encyclopedia of the Ottoman Empire. Infobase. p. 286. ISBN 978-1-4381-1025-7.
 12. Ekmeleddin İhsanoğlu (2004). Osmanlı askerlik literatürü tarihi. İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi. s. 741.
 13. Osmanlı Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Osmanlı beyliği nasıl kuruldu?
 14. Prof. İnalcık: Osmanlı 1302'de kuruldu
 15. Osmanlı Devleti Ne Zaman ve Kim Tarafından Yıkıldı?