Истамбыл

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

ИстамбылТыркуем и къалэмэ анахь иныр. 1923-рэ илъэсым нэс Осмэн Империем и къэлэшъхьаӀэу щытыгъ. Дунаем тет къалэмэ анахь жъы дэдэмэ, ыкӀи анахь дэхэ дэдэмэ ащыщ. ЦӀыф млн 13-м нахьыбэ дэс и Ӏэгъо-благъохэри дэплъытэмэ. ПсыдэкӀыпӀэу Босфор ынэпкъмэ атет.

ИцӀэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тарихъ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Географие[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЦӀыхуу дэсхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Архитектурэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къош-къалэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Зэпыщэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]