ТӀунэ и кхъуэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ТӀунэ и кхъуэпс
урбз. Тунакопс

Кординатхэр: 43°24′34.07″ с. ш. 44°26′07.14″ в. д. / 43.409464° с. ш. 44.435317° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 7 км
Псыхъуэм и инагъыр: 18 км²
КъызхэкӀыр: Сынджытх
И пэр: Курп
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

ТӀунэ и кхъуэпс (урбз. Тунакопс) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Курпым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 7 хуэдиз мэхъур.