Ныбгъуэхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ныбгъуэхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Ныбгъуэхэр
Латин цӀэр
Coturnix
Bonnaterre, 1791

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176008
NCBI 9090

Ныбгъуэхэр (лат-бз. Coturnix) — мэзджэд лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

Къуалэбзу жьгъейщ, кӀагуэхэщ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.