Jump to content

Мэзджэд лъэпкъ къуэдзэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мэзджэд лъэпкъ къуэдзэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Хордэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Мэзджэд лъэпкъ
къуэдзэр
Латин цӀэр
Phasianus
Horsfield, 1821


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 553478
NCBI 9072

Мэзджэд лъэпкъ къуэдзэр (лат-бз. Phasianinae) — джэд теплъэ хэкӀыгъуэм щыщ лъэпкъ къуэдзэ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.