Мэзджэд лъэпкъ къуэдзэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мэзджэд лъэпкъ къуэдзэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Хордэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Мэзджэд лъэпкъ
къуэдзэр
Латин цӀэр
Phasianus
Horsfield, 1821

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 553478
NCBI 9072

Мэзджэд лъэпкъ къуэдзэр (лат-бз. Phasianinae) — джэд теплъэ хэкӀыгъуэм щыщ лъэпкъ къуэдзэ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.