Маргъущ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Маргъущ
урбз. Маргущ

Кординатхэр: 43°19′58.67″ с. ш. 43°45′25.15″ в. д. / 43.332964° с. ш. 43.756986° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 14 км
Псыхъуэм и инагъыр: 28 км²
КъызхэкӀыр: Маргущ Ӏуащхьэ
И пэр: Псыгуэнсу
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Маргъущ (урбз. Маргущ) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Псыгуэнсум хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 15 хуэдиз мэхъур.