Къуршдубэкъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къуршдубэкъ
Къуршдубэкъ
Къуршдубэкъ ♀
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къуршдубэкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къуршдубэкъ
Латин цӀэр
Mycerobas carnipes
Hodgson, 1836

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561276
NCBI 175949

Къуршдубэкъ (лат-бз. Mycerobas carnipes) — къуршдубэкъ лъэпкъыгъуэм щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Дубэкъым и гъунэгъу дыдэщ. Азиэ Курытым и бгылъэ къуэрэдэр, чыцэм, мылъэтэжу щопсэу.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.