Курпыгъу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Курпыгъу
урбз. Сухой Курп

Кординатхэр: 43°25′53.31″ с. ш. 44°23′22.86″ в. д. / 43.431475° с. ш. 44.389683° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 16 км
Псыхъуэм и инагъыр: 43 км²
КъызхэкӀыр: Сынджытх
И пэр: Курп
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Курпыгъу (урбз. Сухой Курп/Курпо) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Курпым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 15 хуэдиз мэхъур.