Аруан

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Аруан
урбз. Урвань

Кординатхэр: 43°37′47.02″ с. ш. 43°57′12.15″ в. д. / 43.629728° с. ш. 43.953375° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 52 км
КъызхэкӀыр: Шэрэдж
И пэр: Шэрэдж
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Аруан (урбз. Урвань) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Шэрэджм хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 52 хуэдиз мэхъур.