ЩӀупхъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЩӀупхъ
ЩӀупхъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Сыр-сыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ЩӀупхъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ЩӀупхъ
Латин цӀэр
Scolopax rusticola
(Linnaeus, 1758)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176578
NCBI 100826
Scolopax rusticola rusticola

ЩӀупхъ (лат-бз. Scolopax rusticola) — сыр-сыр лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТхыцӀэр щхъуэ-гъуабжэ фӀыцӀэщ, ныбэ щӀагъыр хужь-гъуэжьыфэщ, гъуабжэ кусэхэр ирекӀуэкӀыу, пэ кӀыхьщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЩӀупхъхэр Еуразиэм Сахалин нэсу, щопсэу; мэз псынэ, псы цӀыкӀу, псыпцӀэ, чыцэ Ӏувхэр фӀыуэ ялъагъу, здэгъуалъхьэри абдежхэращ. Къуалэбзу щымщ, махуэкӀэ зегъэпщкӀу, абы папщӀи къэлъагъугъуейщ. Къаукъазым и къухьэпӀэ лъэныкъуэм мылъэтэжу мэпсэу.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏус нэхъыщхьэр хьэмблухэр. Ешх цӀыви, абы и хупси, къэкӀыгъэ жыли.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.